Graafinen suunnittelija Annika Välimäki.

GRAAFINEN SUUNNITTELU  |  LOGOSUUNNITTELU  |  VISUAALISET ILMEET JA VISUAALINEN BRÄNDÄYS
KALLIGRAFIA  |  KUVITUS  |  BRÄNDIÄ JA YRITYSILMETTÄ VAHVISTAVA VALOKUVAUS

Good design for good people.